Gå till innehåll

Årsmöten i samfällighetsföreningen 

Här kan du läsa protokoll från tidigare årsmöten och kallelse till nästkommande.

2024

Årsmötet sker den 17:e mars kl. 10.00-12.00 vid Värmdö Bygdegård, Hemmesta.

Registrering på plats kl. 09.30

Kallelse till årsmöte 2024

Verksamhetsberättelse 2023

Balansräkning 2023

Resultat 2023 och Budget 2024

Förslag på på styrelse 2024

Inkomna motioner 2024

Revisionsberättelse 2023

Årsmötesprotokoll 2024

 

2023

Årsmötet skedde den 13:e mars klockan 19:00-21.00 (incheckning 18:30).
Värmdö Bygdegård, Hemmesta


Kallelse till årsmöte 2023

Resultat 2022 och budget 2023

Verksamhetsberättelse 2022

Inkomna motioner 2023

Balansrapport 2022 

Revisionsberättelse 2022

Förslag på styrelse 2023

Årsmötesprotokoll 2023

 

 

 

2022

Årsmötet skedde den 21:e mars klockan 19:00-21.00 (incheckning 18:30).
Värmdö Bygdegård, Hemmesta

Årsmötesprotokoll 2022
Kommer kompletteras med ytterligare en signatur snarast möjligt.

Kallelse till årsmöte 2022

Resultat 2021 och budget 2022

Förslag på ny styrelse 2022

Verksamhetsberättelse 2021

Inkomna motioner 2022

Revisionsberättelse 2021

Balansrapport 2021 

 

2021

Årsmöte är den 15:e mars klockan 18:00 (incheckning 17:30). 

På grund av dåvarande rådande situation hölls mötet digitalt.

 

Årsmötesprotokoll 2021

Kallelse till årsmöte 2021

Verksamhetsberättelse 2020

Resultatrapport 2018-2020 och budget 2021

Rev.berättelse 2020

Balansrapport 2020

Inkomna motioner 2020

Förslag till styrelse 2021

 

 

 

2020

Årsmötesprotokoll 2020

Kallelse till årsmöte 21 sept 2020

Verksamhetsberättelse 2019

Resultaträkning inkl. budget 2017-2019

Balansräkning och Revisionsberättelse 2019

Inkomna motioner

Valberedningens förslag

 

2019

Årsmötesprotokoll 2019

Revisionsberättelse 2018

Kallelse årsmöte 2019_2.pdf

Verksamhetsberättelse för 2018.pdf

Inkomna motioner och styrelsens förslag till stämmobeslut årsmöte 2019.pdf

Balansrapport 181231.pdf

Resultatrapport 181231.pdf

Budgetforslag 2019_2.pdf

Kallelse årsmöte 201

2018

Årsmötesprotokoll 2018

Revisionsberättelse 2017
Kallelse årsmöte 2018
Resultatrapport 2017
Balansrapport 2017
Propositioner och motioner 2018
Verksamhetsberättelse 2017
Budget 2018
Valberedningens förslag till årsmötet 2018

 

2017  

Årsmötesprotokoll 2017

Revitionsberättelse 2016 
Kallelse årsmöte 2017
Resultatrapport 2016
Balansrapport 2016
Motioner Propositioner 2017
Verksamhetsberättelse 2016 
Budget 2017

2016

Årsmötesprotokoll 2016
Revisionsberättelse 2015
Kallelseårsmöte 2016
Resultatrapport 2015
Balansrapport 2015
Propositioner 2016
Verksamhetsberättelse 2015
Budget 2016

2015

Årsmötesprotokoll 2015
Revisionsberättelse 2014
Kallelse årsmöte 2015
Resultatrapport 2014
Balansrapport 2014
Propositioner 2015
Verksamhetsberättelse 2014
Budget 2015

2014

Årsmötesprotokoll 2014
Kallelse 2014
Verksamhetsberättelse 2013
Balansrapport 2013
Resultatrapport 2013
Budget 2014
Propositioner och motioner 2014

2013

Årsmötesprotokoll 2013
Kallelse och övriga handlingar 2013

2012

Årsmötesprotokoll 2012
Kallelse 2012
Propositioner
Motion
Verksamhetrsberättelse
Resultatrapport
Balansrapport 

2011

Årsmötesprotokoll 2011
Kallelse 2011 och övriga handlingar

2010

Årsmötet 2010
Kommunens bildspel om VA
Kallelse 2010 och övriga handlingar

2009

Årsmötet 2009
Kallelse 2009
Verksamhetsberättelse 2008
Resultaträkning 2008
Balansräkning 2008
Budget 2009
Propositioner 2009

2008

Årsmötet 2008
Kallelse 2008
Verksamhetsberättelse 2007
Resultaträkning 2007
Balansräkning 2007
Budget 2008
Propositioner 2008