Gå till innehåll

Torsby Grönområden

Torsby är ett område på Värmdö med vacker skärgårdsnatur och ett rikt djurliv. Torsby Samfällighetsförening är en vägförening med ett hundratal medlemmar. En del av styrelsens uppdrag är att ta hand om de stora grönområden som medlemmarna förfogar över. Strävan är att skapa tillgängliga och säkra områden för och tillsammans med medlemmarna.

Torsbys Samfällighetsförening har låtit utforma en grönområdesplan för att se över behov och erbjuda medlemmarna insyn i pågående arbeten.  

 

 

Underhållsplan

Det görs löpande översyn av våra grönområden. Arbetet med att rensa stigar och hålla efter sly görs i mån om tid. Vi uppmanar alla samfällighetsmedlemmar att maila Grönområdesansvarig vid frågor eller om man uppmärksammat några behov eller risker. Idéer om förbättringar och konkreta förslag välkomnas.

 

Torsbybadet

-Klippa gräs

-Elda kvistar

-Plocka skräp och flaskor

-Ta bort döda träd Torsbybadet

-Upprustning av beachvollybollplanen

-Laga staket

-Så gräs

-Byta trampolinen

-Sätt dit en lian vid trampolinen för uppklättring

-Ta upp betongring ur vattnet och göra en grillplats till

-Rensa vass och sly

-Dränera diket från parkeringen och lägga på grus

-Inhandla 2st nya bänkar med bord

 

Torsby Boll och Lekpark

-Klippa gräs

-Ta bort den gamla sandlådan och bygga en ny

-Renovera lekskeppet (Måla, barnsäkra mm)

-Renovera dansbanan

 

Kabelbryggan

-Byta lite plank och bygga en ny trappa och räcke

 

Ramserviken

-Rensa vass

-Fylla på med grus alt flis längsmed stigen mellan Solängsväg och stranden

- Byta plank på bron över kanalen

-Ta bort sly och nedfallna träd

 

Åängen

-Elda grenar och kvistar som rensats ur kanalen

-Klippa ängen så det finns möjlighet till valborgsfirande

 

Fågelsången

-Rensa sly och kvistar

-Elda

-Anlägga 2st spångar/spänger för fågelskådning och möjlighet till fiske

 

Solviken:

-Rensa sly

-Sjösätta flytbryggan och landgång

 

Björkstranden

-Plocka skräp

-Sjösätta flytbrygga

-Grusa gång ner till stranden

-Så gräs vid vändplanen

 

Torsbytoppen

-Fälla några farliga träd

-Bygga liten bro över diket vid Torsby Skogsväg

 

Sjövistet/Ejes brygga

-Fälla träd och sly så det blir tillgängligt

-Placera ut trappor

 

Hagen

-Rensa sly och elda

  

Planerade städdagar

Vi har en gemensam städdag, vi samlas vid Torsbybadet och vårstädar. Detta sker under vårens, se datum på startsidan.