Gå till innehåll

Torsby Båtägareförening

Ändamålet för föreningen är att:

Förvalta hamn samt övriga anordningar för gemensamt bruk inom de områden som upplåtes av Torsby Samfällighetsförening.

Verka för båtlivets verksamheter, inklusive sjösäkerhet, god miljö,  gemenskap och gott sjömanskap.

 

Båtplatser och medlemsavgifter

Båtplatser finns för i första hand mindre båtar, men även för båtar upp till max 4000 kg.

Båtplatsavgift är beroende på båtstorlek, brygga, plats och läge vid brygga. 

Medlemsavgiften är 5 000 kr. Medlemsavgiften återbetalas ej vi utträde.

Vid extra årsmöte beslutades om en höjning av årsavgiften för samtliga båtplatser. Eftersom vår brygganläggning blir äldre så kommer vi att fondera denna höjning till framtida reparationer av våra bryggor.

Årsavgiften varierar mellan 1 000 kr, till 3 500 kr.

Plusgiro; 675916-1

Medlemspriser 2022

Brygga Typ Platser Medl.avgift Årsavgift
Lilla bom 01-30 5.000 1 000
Stora bom 31-64 5.000 1 800
Stora boj 75-84,91-96 5.000 2 800
Stora bom 68-73 5.000 3 200
Stora bom 65-67,74,85-90 5.000 3 500

 

Säsongsplatser:  Ej medlem 2022 betalar dubbla årsavgiften för säsongplats.

 

 Inventering 2022

Vi kommer i år att inventera samtliga medlemmars båtar, bifogat dokument som

har mailats ut till alla medlemmar skall vara ifyllt och återsänt senast 31 mars.

Ni kan fylla i önskemål om det finns önskemål om annan båtplats, så skall 

bryggansvarig om möjligt försöka klara av era önskemål.

 

OBS!  Om inventering ej har inlämnats så kommer ni ej erhålla någon 

båtplats 2022.

 

Bottenfärger

Värmdö kommun har ställt krav på Båtklubben (styrelsen) att alla båtplatsinnehavare inklusive uthyrda, skall ha TBTfria båtbottnar fr o m våren 2023. 

Kravet har gällt sedan 2008, så därför behöver vi nu påskynda inventeringen för samtliga båtar för att säkerställa uppfyllandet av kommunens miljökrav.

Båtar som är från 1995 eller äldre, måste om de är bottenmålade visa att de ej har bottenfärg som innehåller TBT innan sjösättning 2023. Detta skall ske via ett PÅSKRIVET INTYG.

Kommunen kommer att utföra kontroller fr o m nästa vår och i de fall Torsby Båtägareförening erhåller viten så kommer dessa att påföras respektive båtägare.

OBS! Kravet på TBT fria båtbottnar kommer att gälla för uthyrningsplatser (ej medlemmar) redan från denna sommar 2022.

 

Övrigt

Vi har gemensamma arbetsdagar vid ett par tillfällen per år.

Vi sjösätter och har upptagning vid 3 förbestämda tillfällen.

Välkommen att ställa er på kö för båtplats i föreningen! 

Kontakta oss gärna på  torsbybat@yahoo.se:

Styrelsen 2022-2023

Ordförande Hans Tamm 0720-021535
Vice ordförande/Sekr Magnus Ribjer 0761-185641
Ledamot/Kassör: Roger Karlsson 0705-854434
Ledamot/ 2 Sekr: Denni Wiss 0733-821330
Ledamot/Båtplatsatsv Morgan Pålsson 0707-285015
Suppleant Johan Ärlerud
0709-4462290 
Suppleant Tobias Lidberg 0704-230142
     

 

Postadress
Box 147, 139 23 VÄRMDÖ

Skador och felaktigheter som upptäckts på vår anläggning skall omgående anmälas till Bryggfogden eller anmälas på

Epost:  torsbybat@yahoo.se

 

Information & Nyheter

 

Årsmöte 2024

Lördag 20 april kl 10.00 Sjöstugan

 

Städdag efter årsmötet kl 12.00 med korv och 

dricka.

 

 

VÅRA DAGAR FÖR SJÖSÄTTNING AV BÅT 2024 

Lördag 4 maj kl 17.00

Söndag 19 maj kl 11.00

Lördag 8 juni kl 11.00

sker vid VBS ramp. OBS övrig tid är rampen låst.

Meddela Morgan Pålsson morgan@flexib-elab.nu vid vilket av ovanstående tillfälle ni tänker sjösätta er båt. Det underlättar bemanning och stöd för en smidig iläggning. 

 

och sist men inte minst, kom ihåg att alltid förtöja för storm.

 

Må solen alltid lysa på er! 

 

Styrelsen 

Torsby Båtägareförening

 

Blanketter och protokoll

Stadgar antagna 2018_2.pdf

 
 
Allmänna bestämmelser
Ansökan om medlemskap/ båtplats
Ansökan om utträde
Säkerhetsföreskrifter
Att förtöja sin båt
 
Resultatrapport 2023
Balansrapport 2023 12 31
 
 
Verksamhetsberättelse 2022.pdf
Resultatrapport 2022.pdf
Balansrapport 2022 12 31.pdf
Dagordning årsmöte 2023.pdf
 
 
 
Resultatrapport 2021 12 31.pdf
Balansrapport 2021 12 31
Extra årsmöte 2021 11 16
Kallelse till Extra Årsmöte 2021-11-16.pdf
Dagordning årsmöte 2021.docx
Årsmöte 2021 09 04
 
Verksamhetsberättelse 2020
Resultatrapport 2020
 Balansrapport Bokslut 2020 12 31
Revisionsberättelse 2020
Dagordning årsmöte 2020.pdf
Verksamhetsberättelse 2019.pdf
Årsrapport 2019.pdf
Årsrapport 2018.pdf
Årsmötesprotokoll 2018
Extra åsrstämma 2018
Årsrapport 2017 Torsby Båtklubb
Årsmötesprotokoll 2017
Årsmötesprotokoll 2016
Årsmötesprotokoll 2015
Årsmötesprotokoll 2014
Årsmötesprotokoll 2013
Årsmötesprotokoll 2012
Extra årsmöte 2012
Årsmötesprotokoll 2011
Årsmötesprotokoll 2010
Årsmötesprotokoll 2009
Årsmötesprotokoll 2008
Årsmötesprotokoll 2007
Årsmötesprotokoll 2006
Årsmötesprotokoll 2005