Gå till innehåll

Grannsamverkan mot brott              

Kontaktman för grannsamverkan mot brott är

Hans Samuelsson  hans.samuelsson@live.com

Intresserade kan kontakta mig på mail

Vi är ca 65 medlemmar på maillistan, men det finns över 300 fastigheter i vårt område, vet du med dig om att du saknas på listan kontakta mig så ser jag till att du får information från polisen om vad som händer i Torsby och övriga Värmdö.

Inför semestern ta kontakt med grannar och se till att du har någon som har uppsikt över ditt hus när du är bortrest

vet  ni något eller ser något ring 114 14.

Grannsamverkan mot brott startades på 1970-talet i USA. I Sverige startades rörelsen som ett samarbetsprojekt mellan ett antal myndigheter och organisationer inom det brottsförebyggande området. Detta samarbete resulterade i en central samordningsgrupp, Samverkan mot brott, med uppgift att minska vardagsbrottsligheten. Denna verksamhet ingår numera i polisens linjeorganisation.

Målet för Grannsamverkan är att minska brottsligheten och öka tryggheten. Detta mål skall uppnås genom ett socialt nätverk, som skapas av att de boende samarbetar, stödjer och hjälper varandra. Grannsamverkan i ett
bostadsområde betyder inte att det bildas medborgargarden.

Med polisen som motor i Grannsamverkan kan vi tillsammans minska brott och störningar i närområdet och därmed få ökad trivsel och trygghet.

Polisens lokalt ansvariga för grannsamverkan i Värmdö.  

         Carina Petersson carina.petersson@polisen.se

Ingen kan ersätta en god vän eller grannes insatser när det gäller att ge intryck av att du är hemma fast du har semester. Man kan med små enkla medel vilseleda tjuven så han inte vet om grannen är hemma eller inte.

Här är några tips:

  • dra upp och släpp ner persienner
  • häng upp tvätt
  • parkera den egna bilen på grannens plats
  • lägg sopor i grannens soptunna
  • tänd och släck lampor
  • klipp gräsmattan eller skotta bort snön framför entré och garage
  • ta hand om den post, i form av direktreklam m m, som alltid kommer i brevlådan trots att grannen ställt om sin  post.
  • Fotografera ert hem, smycken värdeföremål mm
  • DNA märk värdefulla föremål, DNA utrustning finns att köpa på försäkringsbolaget if

 

Läs mer på samverkan mot brott

Här kan du se ett filmklipp från Svenska Stöldskyddsföreningen 

Många som lagt till sitt mail till grannsamverkan har bytt mail, uppdatera er till it ansvarig i styrelsen

Anslut dig till våran E-post och SMS lista skicka in din mailadress och mobilnummer

till hans.samuelsson@live.com  så läggs du in på listan.